Home

KONINKLIJKE BILJARTFEDERATIE KLEIN-BRABANT


Wij vernamen het overlijden van


Karel "Sjale" SCHOETERS


Karel was speler bij BC Wintam K.O.T.


De uitvaart zal plaatsvinden op

DINSDAG 2 APRIL 2019 om 11u30

in de parochiekerk Sint-Stefaan te Hingene


Langs deze weg wenst het bestuur van de K.B.K.B.

haar deelneming te betuigen aan de familie.


Het overlijdensbericht vindt u op deze link